Решение IV симпозиума врачей-эндоскопистов Украины "Современная диагностическая и лечебная эндоскопия" г.Полтава - г.Миргород, 26-27 мая 2011 г.

Рішення IV симпозіуму лікарів-ендоскопістів України

“Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія”

м. Полтава – м. Миргород, 26-27 травня 2011 р.


 1. Тактика ведення хворих при епітеліальних неоплазіях шлунково-кишкового тракту повинна відповідати Міжнародній (Віденській) класифікації (по R.L. Schlemper з співавт., 2000 р.).

 2. При описанні пухлинних уражень стравоходу, шлунку і товстого кишківника користуватись Паризькою ендоскопічною класифікацією (2002 р.).

 3. Застосовування тотальної хромоколоноскопії є найбільш інформативним, завершальним і основним методом в діагностиці захворювань товстої кишки, особливо її передракових станів.

 4. Седацію під час проведення колоноскопії доцільно використовувати лише у випадках коли лікар-ендоскопіст є досвідченим експертом у діагностичній колоноскопії та у малоінвазивних ендохірургічних втручаннях при неї.

 5. Вважаємо пріоритетним проведення вторинної профілактики раку та створення національних програм скринінгу раку шлунково-кишкового тракту в Україні. 

 6. Ендоскопічну поліпектомію, ендоскопічну резекцію та дисекцію слизової оболонки вважати ефективним методом профілактики і лікування передракових станів товстого кишківника. При цьому користуватись класифікацією Kudo (1994 р.) та Sano (2006 р.).

 7. Термін «Стравохід Барретта» – означає наявність вогнищ метаплазії, спеціалізованого кишкового циліндричного епітелію в слизовій оболонці стравоходу. Спеціалізований кишковий циліндричний епітелій – це неповна тонкокишкова метаплазія з наявністю бокаловидних клітин. Діагноз «Стравохід Барретта» виставляється лише після патоморфологічного підтвердження. При ендоскопічному описанні метаплазії у стравоході користуватись Празькими (2004 р.) та Паризькими (2004 р.) критеріями та застосовувати цей термін як запропонувало у 1999 році Японське товариство захворювань стравоходу (Japanese Society for Esophageal Diseases) – вистелений циліндричним епітелієм стравохід – CLE (columnar-lined esophagus) з або без кишкової метаплазії, як було прийнято Асоціацією лікарів-ендоскопістів України в 2006 році.

 8. При підготовці пацієнтів до проведення колоноскопії використовувати препарати,що містять поліетиленгліколь (Фортранс, Ендофальк) та препарати на основі натрію фосфата (ФЛІТ ФОСФО-СОДА). Для покращення ефективності та якісті підготовки кишківника використовувати препарати поліетиленгліколю, в поєданні з симетиконом згідно наступної схеми: за день до проведення колоноскопії у другій половині дня пацієнт протягом двох годин приймає 2,0 літра розчину поліетиленгліколю, з одночасним прийомом 2 капсул (80 мг) симетикону 3 рази (2 капсули на початку прийому першого літра поліетиленгліколю і по 2 капсули після кожного літра). В день проведення обстеження зранку пацієнт протягом двох годин приймає наступні 2,0 літра розчину поліетиленгліколю, з одночасним прийомом 2 капсул (80 мг) симетикону 3 рази (2 капсули на початку прийому першого літра поліетиленгліколю і по 2 капсули після кожного літра). Колоноскопія проводиться за декілька годин після закінчення прийому розчину поліетиленгліколю.

 9. Вважаємо за доцільне об’єднувати ендоскопічні кабінети у відділення (районні, міжрайонні) з концентрацією персоналу та обладнання на однієї базі лікарняного закладу який має хірургічний стаціонар, що дозволить підвищити якість обстеження, проведення дезінфекції ендоскопів та надати медичну допомогу у повному обсязі, при виникненні ускладнень.

 10. Для проведення очищення, дезінфекції та стерилізації ендоскопів, а також медичного інструментарію до них рекомендуємо застосовувати ферментативні детергенти Бодедекс Форте, Сайдезим, Aniozim-DD1, Gigazyme та дезінфектанти Cidex OPA, Nu Cidex, Anioxid 1000, Secusept active, Aniosept active, Korsolex baziс, Korsolex екстра, Korsolex plus, тому що ці препарати добре вивчені, їх висока ефективність доведена і вони застосовуються у провідних західних країнах світу. Ці препарати рекомендовані до застосування виробниками ендоскопів та провідними ендоскопічними асоціаціями світу (Британською, Американською, Європейською, Німецькою, Французькою та іншими). Інші зареєстровані в Україні препарати досконало не вивчені, ефективність та вплив їх не доведена і вони не використовуються в розвинутих країнах.

 11. ЕРХПГ необхідно проводити за рекомендованими показаннями (Індикатори якості ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії. Клінічні настанови // Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. – 2010. – Vol. 14, №2. – С.43-47).

 12. ЕРХПГ виконувати в окремих, відповідно обладнаних приміщеннях (рентгенопераційних), з дотриманням всіх необхідних норм радіаційного захисту персоналу і пацієнта.

 13. Провести атестацію робочих місць персоналу, що задіяний в рентгенопераційних. При відповідному навантаженні роботи в рентгенопераційній, персонал повинен бути внесений до категорії А, з наступним поданням на пільгове пенсійне забезпечення.

 14. Вважати хворих з механічною жовтяницею, особливо важкого ступеня (загальний білірубін > 200 Ммоль/л), як ургентних. Таким пацієнтам ЕРХПГ необхідно виконувати в перші 24–48 год. від поступлення хворого в стаціонар.

 15. Для забезпечення комфортних та надійних умов роботи, як для пацієнта так і для персоналу, рекомендувати проведення ЕРХПГ з відповідним анестезіологічним забезпеченням.

 16. Вважаємо за доцільне проводити закупівлю відеоендоскопів замість фіброволоконих апаратів. Це дозволить проводити навчання, контролювати якість виконання процедур, проводити діагностику злоякісних пухлин гастроінтестинального тракту на ранніх стадіях. Із зареєстрованих в Україні відеосистем найбільш доцільним є забезпечення лікувально-профілактичних закладів III рівня акредитації відеоендоскопами серії Olympus Evis Exera II або Fujinon серії 4400 з функцією NBI чи FICE, лікувально-профілактичних закладів II рівня – відеоендоскопами Olympus V-150 або Fujinon серії 2500. Фіброволоконні ендоскопи доцільно закуповувати тільки в ті лікувально-профілактичні заклади, де інколи дослідження необхідно виконувати поза відділенням ендоскопії.


Президент Асоціації

лікарів-ендоскопістів України, д.мед.н. Нікішаєв В.І.


Секретар Асоціації

лікарів-ендоскопістів України, к.мед.н. Бойко В.В.


 

У вас установлена устаревшая версия браузера

Браузер который вы используете не пригоден для просмотра данного сайта. Пожалуйста установите последнюю версию браузера: