Методические указания об очищении, дезинфекции и стерилизации эндоскопов, а также медицинского инструментария для них (2004)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ  

Схвалено

на засіданні Вченої ради

УНПЦ ЕМД та МК

Протокол №11 від 09.12.2003 р.

Заступник директора з наукової роботи

Гур’єв С.О.

Затверджую

Перший заступник

Головного санітарного лікаря України

Бережнов С.П.

“__29__” “___квітня___” 2004р.

Методичні вказівки щодо очищення, дезінфекції
та стерилізації ендоскопів, а також медичного
інструментарію до них

 (Методичні рекомендації)

 

м.Київ, 2004р.

 

    УДК 014.48:614 2:615.28

Методичні вказівки щодо очищення, дезінфекції та стерилізації ендоскопів, а також медичного інструментарію до них. (Методичні рекомендації). МОЗ УКРАЇНИ. Київ, 2004р.– 15 с.

Автори: Н.С.Морозова1, В.І.Нікішаєв2, А.В.Тофан3, І.М.Грицай4, О.О.Врублевська3.

 1Кафедра дезінфектології і профілактики внутрлікарняної інфекції Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України

2Український науково–практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

3 Асоціація лікарів ендоскопістів України.

4Асоціація дезінфекціоністів України.

 У методичних рекомендаціях, на підставі даних світової літератури та власного досвіду авторів викладені сучасні технології щодо очищення, дезінфекції та стерилізації ендоскопів, а також медичного інструментарію до них. Методичні рекомендації призначені для широкого кола ендоскопістів, епідеміологів, дезінфектологів, бактеріологів, хірургів, гастроентерологів, викладачів, студентів медичних ВУЗів та медичніх училищ.

 Рецензенти:

Бірюкова С.В. – д.мед.н., професор кафедри клінічної мікробіологіє та імунології ХМАПО;

Соломко А.В. – д.мед.н., головний науковий співробітник УНПЦ ЕМП та МК

1. Загальні положення.

 

1.1. Методичні вказівки розроблені в розвиток ОСТ 42–21–2–85 “Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы”.

1.2. Методичні вказівки призначені для працівників лікувально–профілактичних закладів усіх форм власності, які проводять ендоскопічні обстеження та операції, а також робітників санітарно–епідеміологічних і дезінфекційних станцій, які здійснюють контроль за обробкою ендоскопів.

1.3. Визначення термінів.

1.4. Очищення — видалення з внутрішніх та зовнішніх поверхонь виробів медичного призначення органічних забруднень та залишків лікувальних за­собів перед дезінфекцією та стерилізацією.

1.5. Дезінфекція — це сукупність засобів знищення потенційно патогенних для людини мікроорганізмів.

1.6. Дезінфекція високого рівня — це сукупність засобів знищення всіх вегетативних бактерій, вірусів та грибків, однак не обов'язково всіх спор бактерій.

 1.7. Стерилізація – це сукупність засобів повного знищення всіх мікроорганізмів та спор бактерій.

1.8. Гнучкі, жорсткі ендоскопи, ендоскопічні інструменти призначені для проведення діагностичних та лікувальних процедур у порожнистих органах шлунково–кишкового тракту, трахеї та бронхів, підлягають очищенню та дезінфекції високого рівня. Час експозиції та концентрація дезінфекційних засобів повинні гарантувати знищення мікобактерій туберкульозу.

1.9. Гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструментарій до них, які застосовуються для проведення діагностичних та лікувальних оперативних втручань через операційні доступи (лапараскопи, торакоскопи, холедохоскопи, артроскопи, крізьшкірні нефроскопи, а також уретроренофіброскопи, уретротоми, гістерорезектоскопи, гістерофіброскопи та інші), підлягають очищенню та стерилізації.

1.10. Обробку ендоскопів здійснює спеціально призначений і підготовлений персонал. Відповідальність за проведення обробки, й безпечність і якість покладається на керівника відділення ендоскопії або іншу спеціально призначену особу наказом по лікувальній установі.

1.11. Дезінфекцію та стерилізацію ендоскопів проводять в окремому спеціальному приміщенні, обладнаному припливно–витяжною вентиляцією, з урахуванням правил асептики, з дотриманням протиепідемічних норм і правил та запобіжних заходів, встановлених у Методичних вказівках та інструкціях по застосуванню конкретного препарату.

1.12. Для очищення, дезінфекції та стерилізації ендоскопів та інструментів до них використовуються засоби що зареєстровані в Україні. При цьому слід враховувати рекомендації фірм-виробників ендоскопічної апаратури.

1.13. При проведенні дезінфекції і стерилізації може використовуватись тільки те обладнання, яке дозволене для цього у встановленому в Україні порядку.

2. Очищення

2.1. Очищення гнучких ендоскопів.

     Виконуйте процедуру очищення відразу ж після кожного використання ендоскопа чи інструментів до нього. Невиконання цього правила може призвести до псування ендоскопа та неможливості проведення дезінфекції. Температура води або миючого розчину не повинна перевищувати 40°С.

 

 

2.1.1. Робочу частину ендоскопа зовні протріть серветкою. Канали прочистіть за допомогою подачі достатньої кількості повітря і води. Зануривши дистальну частину ендоскопа у проточну водогінну воду (далі Вода), виконуйте аспірацію на протязі 10 сек. Після цього по черзі аспіруйте Воду та повітря 4–5 разів. Ретельно промийте під Водою усі деталі робочої частини ендоскопа. Потім серветкою, змоченою миючим розчином (спеціальним миючим/очищуючим засобом), протріть робочу частину ендоскопа зовні. Зануривши дистальну частину ендоскопа в миючий розчин, виконуйте аспірацію на протязі 10 сек. Після цього, по черзі аспіруйте миючий розчин та повітря 4–5 разів. Ретельно промийте серветкою, змоченою миючим розчином, усі деталі робочої частини ендоскопа.

2.1.2. Виконайте перевірку на герметичність, відповідно до інструкції фірми–виробника ендоскопічного обладнання.

2.1.3. Проведіть щітками очищення усіх каналів ендоскопа, відповідно до рекомендацій фірми виробника ендоскопічного обладнання. Використовуйте тільки щітки очищення каналів, що додаються до конкретного приладу. При очищенні каналів тримайте робочу частину ендоскопа та універсальний кабель по можливості на одному рівні. Невелика петля або виток робочої частини та кабелю можуть призвести до незадовільного чищення каналів та їх ушкодження. Недостатнє очищення каналів може призвести до виникнення внутрішньо–лікарняного інфікування, а також до утрудненого проведення інструментів крізь канал. Використовуючи м’яку щітку, ретельно вимийте всі клапани, сопло, піднімач щипців миючим розчином.

2.1.4. Видаліть з усіх каналів миючий розчин.

2.1.5. Ретельно відмийте у Воді ендоскоп та всі його канали і клапани від залишків миючого засобу з метою запобігання у подальшому можливої інактивації розчину дезінфікуючого засобу і зниження ефективності дезінфекції.

2.1.6. Висушіть ендоскоп серветкою. Усі канали ендоскопа ретельно просушіть повітрям.

2.2. Очищення ендоскопічних інструментів.

     Виконуйте процедуру очищення відразу ж після кожного використання ендоскопічних інструментів. Невиконання цього правила може призвести до псування інструментів та неможливості проведення дезінфекції.

2.2.1. Робочу частину інструмента зовні протріть серветкою. Проведіть щітками очищення дистальної частини інструмента. Розберіть інструменти на комплектуючі деталі. Занурте інструмент повністю в миючий розчин (спеціальний миючий/очищуючий засіб), і за допомогою серветки вимийте всі зовнішні поверхні інструмента, а щіткою – дистальну частину інструмента. Залишіть інструмент у миючому розчині на час, регламентований методичними вказівками по застосуванню конкретного миючого засобу.

2.2.2. Для значного покращення якості очищення інструментів та подовження терміну експлуатації інструментів рекомендується використання ультразвукового очищувача (типу КS–2, КS–3 Olympus).

2.2.3. Видаліть з усіх каналів миючий розчин.

2.2.4. Ретельно відмийте у Воді інструмент та всі його канали від залишків миючого засобу з метою запобігання у подальшому можливої інактивації розчину дезінфікуючого засобу і зниження ефективності дезінфекції.

2.2.5. Висушіть інструмент серветкою. Усі його канали ретельно просушіть повітрям.

2.3. Очищення жорстких ендоскопів.

      Виконуйте процедури очищення відразу ж після кожного обстеження. Невиконання цього правила може призвести до псування інструментів та неможливості проведення дезінфекції. Температура води або миючого розчину не повинна перевищувати 40°С.

2.3.1. Робочу частину ендоскопа зовні протріть серветкою. Розберіть жорсткі ендоскопи на комплектуючі частини. Протріть робочі частини серветкою, яку змочено миючим розчином (спеціальний миючий/очищуючий засіб). Усі комплектуючі частини ендоскопа ретельно промийте марлевою серветкою, яку змочено миючим розчином, не менш ніж 2 хв. Усі канали та клапани ендоскопів ретельно промийте розчином миючих засобів за допомогою спеціальних шприців, щіточок. Час промивання не менш ніж 2 хв. Занурте в миючий засіб ендоскоп та усі його комплектуючі частини з заповненням усіх каналів на час, регламентований Методичними вказівками по застосуванню конкретного миючого засобу. Ендоскоп та його деталі, які не підлягають повному зануренню, занурюють тільки до оптичної частини.

 

2.3.2. Видаліть з усіх каналів миючий розчин.

2.3.3. Ретельно відмийте у Воді ендоскоп та його комплектуючі частини від залишків миючого засобу з метою запобігання у подальшому можливої інактивації розчину дезінфікуючого засобу і зниження ефективності дезінфекції.

2.3.4. Просушіть ендоскоп та комплектуючі частини марлевими серветками. Усі канали ендоскопа ретельно просушіть повітрям.

2.4. Знезараження використаного матеріалу.

2.4.1. Серветки після очищення ендоскопів зберіть у промарковану ємність з кришкою, яка щільно прилягає, і потім проведіть знезараження їх дезінфікуючим засобом, що дозволений для цього, у встановленому порядку.

 

3. Дезінфекція.

3.1. Дезінфекція гнучких ендоскопів.

3.1.1. Дезінфекція ендоскопів з повним зануренням у дезінфікуючий розчин повинна виконуватися лише при наявності дозволу фірми–виробника ендоскопів! При відсутності такого дозволу та у випадках, коли ендоскоп негерметичний здійснюється занурення у дезінфікуючий розчин тільки робочої частини апарата. Робочі розчини дезінфекційних засобів готують у відповідності до методичних вказівок або інструкцій по використанню конкретного засобу та зберігають у промаркірованій тарі з кришкою.

 

3.1.2. Ендоскоп занурюють повністю (якщо апарат герметичний та є відповідний дозвіл фірми–виробника), або його робочу частину (якщо апарат негерметичний), у дезінфікуючий розчин. Використовуючи допоміжні засоби (шприци, тощо), заповнюють усі порожнини і канали.

3.1.3. Дезінфікуючий розчин інтенсивно пропустіть крізь усі канали. Цю процедуру повторюють 5 – 10 разів. Залиште ендоскоп у ємності з дезінфікуючим розчином на час, регламентований методичними вказівками або інструкціями по застосуванню конкретного дезінфікуючого засобу. Ємність повинна бути щільно закрита кришкою.

3.1.4. Після завершення дезінфекційної експозиції необхідно злити дезінфікуючий розчин та за допомогою шприца виштовхнути його з усіх каналів ендоскопа.

3.1.5. Ретельно промийте ендоскоп та всі його канали Водою згідно методичних вказівок або інструкцій по використанню конкретного дезінфікуючого засобу. При відсутності даних про час необхідний для відмивання ендоскопів від дезінфікуючого розчину – промийте його Водою двічі по 10 хв.

3.1.6. При використанні автоматичних машин для миття і дезінфекції ендоскопів:

3.1.6.1. Приєднайте ендоскоп до машини.

3.1.6.2. Наповніть ванну машини дезінфікуючим розчином та ввімкніть машину на рекомендований для дезінфікуючого засобу час.

3.1.6.3. Після завершення дезінфекційної експозиції злийте дезінфікуючий розчин та за допомогою шприца виштовхніть його з усіх каналів ендоскопа.

3.1.6.4. Заповніть ванну машини Водою та здійсніть відмивання ендоскопу від дезінфікуючого розчину згідно методичних вказівок або інструкцій по використанню конкретного засобу. При відсутності даних про час необхідний для відмивання ендоскопів від дезінфікуючого розчину – промийте його Водою двічі по 5 хв.

3.1.6.5. Повністю злийте Воду, виштовхуючи її із усіх каналів повітрям та просушіть канали.

3.1.7. Використовуючи відсмоктувач, пропустiть 40 мл 70% етилового спирту крізь усі канали ендоскопа, а потім повітря для видалення спирту і просушки всіх каналів ендоскопа.

3.1.8. Тричі протріть ендоскоп стерильними серветками, які змочені 10 мл 70% етилового спирту, після чого сухою стерильною серветкою витріть усю зовнішню поверхню ендоскопа насухо. Використовуючи стерильну серветку, просушіть отвори каналів. Просушіть електричні контакти на роз’ємах ендоскопа.

3.1.9. Ендоскопи придатні до використання на протязі 3 годин при збереженні їх у ємності, де проводилась дезінфекція. Перед застосуванням ендоскопа пропустіть 70% етиловий спирт крізь усі канали ендоскопа та протріть поверхню ендоскопа 70% етиловим спиртом.

3.2. Дезінфекція ендоскопічних інструментів.

 

3.2.1. Проведення дезінфекції інструментів можливо тільки після проведення повної процедури очищення.

3.2.2. Розберіть інструменти на комплектуючі деталі та занурте їх у дезінфікуючий розчин.

3.2.3. Заповніть дезінфікуючим розчином усі канали, які є в інструментах.

3.2.4. Залиште інструменти в ємності з дезінфікуючим розчином на час, регламентований методичними вказівками або інструкціями по застосуванню конкретного дезінфікуючого засобу. Ємність повинна бути щільно закрита кришкою.

3.2.5. Після завершення дезінфекційної експозиції злийте дезінфікуючий розчин та за допомогою шприца виштовхніть його з усіх каналів інструментів.

3.2.6. Ретельно промийте інструментарій Водою згідно методичних вказівок або інструкцій по використанню конкретного засобу. При відсутності даних про час необхідний для відмивання інструментарію від дезінфікуючого розчину – промийте його Водою двічі по 10 хв.

3.2.7. Пропустіть 70% етиловий спирт крізь усі канали інструмента та протріть їх поверхню 70% етиловим спиртом.

3.2.8. Просушіть інструменти стерильними серветками.

3.2.9. Інструменти придатні до використання на протязі 3 годин при збереженні їх у ємності, де проводилася дезінфекція. Перед застосуванням інструмента пропустіть 70% етиловий спирт крізь усі канали інструмента та протріть їх поверхню 70% етиловим спиртом.

3.3. Дезінфекція жорстких ендоскопів.

3.3.1. Дезінфекцію жорстких ендоскопів проводити відразу після їх очищення та ретельного просушення.

 

3.3.2. Розберіть ендоскопи на комплектуючі частини та занурте їх в дезінфікуючий розчин, використовуючи для цього пластмасові ванночки з кришками, або спеціальні ємності.

3.3.3. Ендоскоп та його деталі, які не підлягають повному зануренню, розміщують тільки до оптичної частини.

3.3.4. Заповніть дезінфікуючим розчином, усі канали, які є у ендоскопах, за допомогою шприца.

3.3.5. Залиште ендоскопи в ємності з дезінфікуючим розчином на час, регламентований методичними вказівками або інструкціями по застосуванню конкретного дезінфікуючого засобу.

3.3.6. Після завершення дезінфекційної експозиції злийте дезінфікуючий розчин та за допомогою шприца виштовхніть його з усіх каналів ендоскопу.

3.3.7. Ретельно промийте продезінфіковані ендоскопи у Воді згідно методичних вказівок або інструкцій по використанню конкретного засобу. При відсутності даних про час необхідний для відмивання ендоскопів від дезінфікуючого розчину промийте його Водою: металеві частини – двічі по 5 хвилин, інші – двічі по 10 хвилин, використовуючи для цього спеціальні пластмасові ванночки. За допомогою шприца та відсмоктувача промийте усі канали.

3.3.8. Просушіть ендоскопи стерильними марлевими серветками та використовуйте за призначенням. 

У вас установлена устаревшая версия браузера

Браузер который вы используете не пригоден для просмотра данного сайта. Пожалуйста установите последнюю версию браузера: