Решение VII симпозиума врачей-эндоскопистов Украины "Современная диагностическая и лечебная эндоскопия" c.Коблево, Николаевская область, 18-19 сентября 2014 г.

Рішення симпозіуму лікарів-ендоскопістів України

“Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія”

с. Коблево, Миколаївської області, 18-19 вересня 2014 р.

 

1. Вважаємо пріоритетним проведення вторинної профілактики раку та створення національних програм скринінгу раку шлунково-кишкового тракту в Україні. На сьогодні, за відсутності в Україні національних програм скринінгу раку для нижніх відділів шлунково-кишкового тракту, дотримуватись загальноєвропейської програми скринінгу колоректального раку 2010 року (European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis), а для верхніх відділів шлунково-кишкового тракту – рекомендацій MAPS 2011 року (Management of precancerous conditions and lesions in the stomach).

2. Ендоскопічну резекцію слизової оболонки та дисекцію в підслизовому шарі вважати ефективним методом профілактики і лікування передракових станів товстого кишківника. Для виконання ендоскопічної резекції слизової оболонки та дисекції в підслизовому шарі необхідно створити 4–5 центрів в Україні, оснастити їх обладнанням та інструментарієм, куди будуть направлятись пацієнти для виконання цих малоінвазивних ендоскопічних втручань.

3. Назріла необхідність придбання ентероскопів для проведення діагностики та лікування патології тонкого кишківника і оснащення ними 4–5 створених центрів.

4. В центрах що займаються скринінговою колоноскопією проведення її фіброволоконними колоноскопами недопустимо.

5. Для підготовки пацієнтів до проведення колоноскопії дотримуватись рекомендацій Європейського товариства гастроінтестинальної ендоскопії, та віддавати перевагу розподілу доз препаратів на 2 прийому (ввечері перед обстеженням та зранку в день колоноскопії).

6. Якість підготовки товстого кишківника до колоноскопії оцінювати згідно класифікації (шкали) Харфілд.

7. При виявлені утворів у просвіті шлунково-кишкового тракту описувати їх розміри потрібно у міліметрах, а не у сантиметрах.

8. При скринінговій колоноскопії, за відсутності апаратів із високою роздільною здатністю, застосовувати тотальну хромоскопію індигокарміном для поліпшення візуалізаціі та підвищення рівня виявлення колоректальних неоплазій.

9. Показник виявлення поліпів при колоноскопії (ADR) у лікарів ендоскопістів, які займаються скринінговою колоноскопією повинен бути не менше 15 %.

10. Для поліпшення надання ендоскопічної допомоги населенню України, при підготовці регламентуючих документів щодо ендоскопічної служби, пропонуємо МОЗ України залучати до їх розробки провідних фахівців Асоціації. При розробці регламентуючих документів враховувати рішення симпозіумів та з’їздів Асоціації.

11. Вважаємо за доцільне проводити закупки відеоендоскопів замість фіброволоконих апаратів. Використання відеоендоскопів дозволить проводити навчання, контролювати якість виконання втручань, проводити діагностику злоякісних пухлин гастроінтестинального тракту на ранніх стадіях. З зареєстрованих в Україні відеосистем найбільш доцільним є забезпечення лікувально-профілактичних закладів III рівня акредитації відеоендоскопами Fujinon 600 та 590 серій, Olympus Evis Exera IIІ, або Pentax EPK-i7000. Фіброволоконні ендоскопи доцільно закуповувати тільки в ті лікувально-профілактичні заклади, де дослідження іноді необхідно виконувати поза відділенням ендоскопії.

12. Враховуючи те, що для діагностичної та лікувальної ендоскопії у всьому світі використовуються гнучкі ендоскопи, оскільки використання їх має високу діагностичну цінність та низький рівень ускладнень та те що в обов’язки лікаря-ендоскопіста входить виконання діагностичних обстежень, маніпуляцій та малоінвазивних ендохірургічних втручань у травному каналі, панкреатобіліарній системі і нижніх дихальних шляхах з допомогою гнучких ендоскопів, то працювати на ригідних бронхоскопах та езофагоскопах які мають високий відсоток ускладнень повинні тільки спеціалісти, що пройшли відповідне навчання. Гнучка ректосигмоскопія повинна повністю замінити ректороманоскопію яка інколи може застосовуватися в проктологічній практиці.

 

 

 

Президент Асоціації

лікарів-ендоскопістів України

д. мед. н. В.І.Нікішаєв

 

 

Секретар Асоціації

лікарів-ендоскопістів України

к. мед. н. В.В.Бойко 

У вас установлена устаревшая версия браузера

Браузер который вы используете не пригоден для просмотра данного сайта. Пожалуйста установите последнюю версию браузера: