Решение симпозиума врачей-эндоскопистов Украины "Современная диагностическая и лечебная эндоскопия", Санаторий "Карпаты", Мукачивский район, Закарпатская область, 11-12 апреля 2013 г.

Рішення симпозіуму лікарів-ендоскопістів України

Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія”

Санаторій «Карпати», Мукачівський район, Закарпатська область, 11–12 квітня 2013 р.


1. Вважаємо пріоритетним проведення вторинної профілактики раку та створення національних програм скринінгу раку шлунково-кишкового тракту в Україні. За умов відсутності в Україні національних програм скринінгу раку для нижніх відділів шлунково-кишкового тракту дотримуватись загальноєвропейської програми скринінгу колоректального раку 2010 року (European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis), а для верхніх відділів шлунково-кишкового тракту – рекомендацій – MAPS 2011 року (Management of precancerous conditions and lesions in the stomach).

2. Тактика ведення хворих на епітеліальні неоплазії верхніх відділів шлунково-кишкового тракту повинна відповідати Міжнародній (Віденській) класифікації (по R.L. Schlemper з співавт., 2000–2002 р.р.), а нижніх відділів – «Прагматичній класифікації поверхневих колоректальних неопластичних уражень» (2009 р.).

3. Ендоскопічну поліпектомію, ендоскопічну резекцію та дисекцію слизової та підслизової оболонки вважати ефективним методом профілактики і лікування передракових станів товстого кишківника.

4. При описанні метаплазії у стравоході користуватись Празькими (2004 р.) та Паризькими (2004 р.) критеріями, тобто в висновку писати не стравохід Барретта, а CLE з чи без кишкової метаплазії.

5. При описанні пухлинних уражень стравоходу, шлунка і товстого кишківника користуватись Паризькою ендоскопічною класифікацією (2002 р.).

6. Для проведення очищення, дезінфекції та стерилізації ендоскопів, а також медичного інструментарію до них рекомендуємо застосовувати ферментативні детергенти Сайдезим, АНІОЗИМ ДД1, АНІОЗИМ СИНЕРЖИ 5, Гігазим, Бодедекс форте та дезінфектанти Cidex OPA, NuCidex, Аніозим ДД1, Аніосепт актив, Аніоксид 1000, Korsolex plus, Секусепт актив, тому що дія цих препаратів добре вивчена, їх висока ефективність доведена і вони застосовуються у провідних західних країнах світу. Ці препарати рекомендовані до застосування виробниками ендоскопів та провідними ендоскопічними асоціаціями світу (Британською, Американською, Європейською, Німецькою, Французькою та іншими). Враховуючи значну токсичну дію для персоналу глютарового альдегіду – радимо уникати застосування препаратів на його основі. Інші зареєстровані в Україні препарати досконало не вивчені, ефективність та вплив їх не доведені, в розвинутих країнах вони не використовуються.


7. Вважаємо за доцільне проводити закупки відеоендоскопів замість фіброволоконих апаратів. Використання відеоендоскопів дозволить проводити навчання, контролювати якість виконання втручань, проводити діагностику злоякісних пухлин гастроінтестинального тракту на ранніх стадіях. З зареєстрованих в Україні відеосистем найбільш доцільним є забезпечення лікувально-профілактичних закладів III рівня акредитації відеоендоскопами серії Olympus Evis Exera IIІ або Fujinon серії 4450 з функцією NBI чи FICE, лікувально-профілактичних закладів II рівня – відеоендоскопами Olympus V-150 або Fujinon серії 2500. Фіброволоконні ендоскопи доцільно закуповувати тільки в ті лікувально-профілактичні заклади, де дослідження необхідно виконувати поза відділенням ендоскопії.

8. Назріла необхідність придбати ентероскопи для проведення діагностики та лікування патології тонкого кишківника і встановити їх у 5 великих містах України.

9. При підготовці пацієнтів до проведення колоноскопії використовувати препарати, що містять поліетиленгліколь (Фортранс, Ендофальк,) та препарати ФЛІТ ФОСФО-СОДА та Пікопреп, що забезпечують високу ефективність та добру якість підготовки кишківника при дотриманні чітких показів до їх застосування. При підготовці пацієнтів похилого віку, хворих на ниркову та печінкову недостатність, з серцево-судинною патологією, радимо віддавати перевагу препаратам, що містять поліетиленгліколь або проводити попереднє обстеження (загальний аналіз сечі та крові, б/х аналіз крові, цукор крові, коагулограма, ЕКГ) при призначенні препаратів ФЛІТ ФОСФО-СОДА чи Пікопреп з метою уникнення важких ускладнень. При неадекватній підготовці кишківника до дослідження препаратами ФЛІТ ФОСФО-СОДА чи Пікопреп повторна підготовка відразу даними препаратами не рекомендується.

Зважаючи на те, що колоноскопія є інвазивним методом дослідження, який може призвести до важких ускладнень, з метою їх попередження для проведення її необхідні: направлення та виписка лікуючого лікаря з вказанням мети дослідження, попереднього діагнозу, анамнезу (тривалість захворювання, дані попередніх досліджень, операцій, якщо були, прийом медикаментів. Обов’язково відмітити чи є захворювання з порушенням згортаючої системи крові, епінападами, аритміями). Пацієнтам, які постійно приймають ліки, необхідно призначити консультацію профільного фахівця щодо медикаментозної корекції (зміна дози, виду введення препарату, можливість тимчасової відміни його), визначення умов проведення дослідження (амбулаторно, стаціонарно), вид знеболення. Обов’язкові УЗД ОЧП, огляд per rectum лікуючим лікарем до призначення підготовки до дослідження (особливо при скаргах на болі в ділянці ануса). При проведенні колоноскопії амбулаторним пацієнтам, останні повинні мати при собі амбулаторну картку.

Ширше застосовувати тотальну хромоскопію при проведенні колоноскопії.

При проведенні дослідження в умовах стаціонару компетентним ендоскопістом за показаннями потрібно намагатися переводити діагностичну колоноскопію в лікувальну (виконувати поліпектомію, ендоскопічну резекцію та дисекцію слизової та підслизової оболонки).

10. Лікарі, що займаються малоінвазивними ендоскопічними втручаннями (лапароскопією, торакоскопією, артроскопією, нейроскопією, лапароскопічною гінекологією, урологією та ін.) не повинні проходити первинну спеціалізацію з гнучкої (гастроінтестинальної) ендоскопії, а мають пройти ТУ за своїм фахом.

11. Рекомендації з організації робочого місця персоналу та умов для проведення ендоскопічних маніпуляцій та операцій на гепатобіліарних та панкреатичних протоках .

  • Виконувати втручання в рентгенопераційній з відповідним обладнанням (цифровий рентген апарат, відеодуоденоскопічна система).

  • Лікарі, які займаються цими втручаннями повинні мати відповідну спеціалізацію з ендоскопії, пройти ТУ з РХПГ та проведенням ендоскопічних маніпуляцій та операцій на жовчних та панкреатичних протоках під рентгенологічним контролем.

  • Наявність всіх необхідних ендоскопічних інструментів (катетери, папілотоми, корзини для літоекстрації, балонні дилятатори, механічні літотриптори, інжектори, біопсійні щипці, стенти, назобіліарні дренажі, тощо).

  • Забезпечення операційної обладнанням та інструментарієм для виконання ендоскопічного гемостазу (аргоноплазмової коагуляції, ендокліпування).

  • Мінімальне опромінення пацієнта і медичного персоналу (враховувати клінічні рекомендації: Radiation protection in the endoscopy suite – “Minimizing radiation exposure for patients and staff in endoscopy: a joint ASGE/IAEA/WGO guideline” таRadiation protection in digestive endoscopy: European Society of Digestive Endoscopy (ESGE) Guideline”).

  • Адекватна передопераційна підготовка пацієнта, анестезіологічне забезпечення.

  • Виконання сфінктерозберігаючих втручань на великому дуоденальному сосочку шляхом раціонального застосування методик балонної дилатації сосочка.Президент Асоціації лікарів-ендоскопістів України д.мед.н. Нікішаєв В.І

Секретар Асоціації лікарів-ендоскопістів України к.мед.н. Бойко В.В.


Рішення симпозіуму лікарів-ендоскопістів України
“Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія”
Санаторій «Карпати», Мукачівський район, Закарпатська область, 11–12 квітня 2013 р.


 

У вас установлена устаревшая версия браузера

Браузер который вы используете не пригоден для просмотра данного сайта. Пожалуйста установите последнюю версию браузера: