Решение симпозиума врачей-эндоскопистов Украины "Современная диагностическая и лечебная эндоскопия" г. Скадовск, Херсонская область, 24-25 мая 2012

Рішення симпозіуму лікарів-ендоскопістів України

Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія”

м. Скадовськ, Херсонська область, 24-25 травня 2012 р.

 

 

 1. Вважаємо пріоритетним проведення вторинної профілактики раку та створення національних програм скринінгу раку шлунково-кишкового тракту в Україні. На сьогодні при відсутності в Україні національних програм скринінгу раку для нижніх відділів шлунково-кишкового тракту дотримуватись загальноєвропейській програмі скринінгу колоректального раку 2010 року (European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis), а для верхніх відділів шлунково-кишкового тракту дотримуватись рекомендацій – MAPS 2011 року (Management of precancerous conditions and lesions in the stomach).

 2. Тактика ведення хворих при епітеліальних неоплазіях верхніх відділів шлунково-кишкового тракту повинна відповідати Міжнародній (Віденській) класифікації (по R.L. Schlemper з співавт., 2000-2002 р.р.), а нижніх відділів «Прагматичній класифікації поверхневих колоректальних неопластичних уражень» (2009 р.).

 3. Ендоскопічну поліпектомію, ендоскопічну резекцію та дисекцію слизової та підслизової оболонки вважати ефективним методом профілактики і лікування передракових станів. При неоплазіях товстого кишківника користуватись класифікаціями Kudo (1994 р.) та Sano (2006 р.).

 4. При описанні метаплазії у стравоході користуватись Празькими (2004 р.) та Паризькими (2004 р.) критеріями, тобто виставляти заключення не стравохід Барретта, а CLE (з або без кишкової метаплазії). Тому що, ендоскопічне заключення стравохід Барретта може нанести пацієнту психологічну травму та призвести до канцерофобії. Для підтвердження виду метаплазії потрібно проводити біопсію, але при наявності рефлюкс – езофагіту, біопсію потрібно проводити тільки після місячного курсу прийому інгібіторів протонної помпи. Стравоходом Барретта вважається стан при якому в метапластичному епітелію стравоходу виявляється тільки спеціалізований тонкокишковий епітелій. Паризькі критерії (2004 р.), American Gastroenterological Association Medical Position Statement on the Management of Barrett's Esophagus.

 5. При написанні протоколів ендоскопічних оглядів застосовувати термінологію і принципи рекомендовані МСТ 2 та 3.

 6. При описанні пухлинних уражень стравоходу, шлунку і товстого кишківника користуватись Паризькою ендоскопічною класифікацією (2002 р.).

 7. Вважаємо за доцільне об’єднувати ендоскопічні кабінети у відділення (районні, міжрайонні) з концентрацією персоналу та обладнання на одній базі, що дозволить підвищити якість обстеження та проведення дезінфекції ендоскопів.

 8. Для проведення очищення, дезінфекції та стерилізації ендоскопів, а також медичного інструментарію до них рекомендуємо застосовувати ферментативні детергенти Сайдезим, Аніозин ДД1 та дезінфектанти Аніосепт актив, Cidex OPA, Nu Cidex, Korsolex baziс, Korsolex екстра, Korsolex plus, Секусепт актив, тому що ці препарати добре вивчені, їх висока ефективність доведена і вони застосовуються у провідних західних країнах світу. Ці препарати рекомендовані до застосування виробниками ендоскопів та провідними ендоскопічними асоціаціями світу (Британською, Американською, Європейською, Німецькою, Французькою та іншими). Інші зареєстровані в Україні препарати досконало не вивчені, ефективність та вплив їх не доведена і вони не використовуються в розвинутих країнах. Серед рекомендованих дезінфектантів, по останнім даним, перевагу требо надавати препаратам на основі надоцтової кислоті тобто Аніосепт актив, Nu Cidex та Секусепт актив.

 9. Вважаємо за доцільне проводити закупки відеоендоскопів замість фіброволоконих апаратів. Це дозволить проводити навчання, контролювати якість виконання процедур, проводити діагностику злоякісних пухлин гастроінтестинального тракту на ранніх стадіях. Із зареєстрованих в Україні відеосистем найбільш доцільним є забезпечення лікувально-профілактичних закладів III рівня акредитації відеоендоскопами серії Olympus Evis Exera II або Fujinon серії 4450 з функцією NBI чи FICE, лікувально-профілактичних закладів II рівня - відеоендоскопами Olympus V-150 або Fujinon серії 2500. Фіброволоконні ендоскопи доцільно закуповувати тільки в ті лікувально-профілактичні заклади, де інколи дослідження необхідно виконувати поза відділенням ендоскопії.

 10. Необхідно розпочати застосовувати ентероскопію з використанням двухбалонних ентероскопів, капсульної ендоскопії та ендоскопічної сонографії, як мінімум у п’ятьох великих містах України.

 11. При підготовці пацієнтів до проведення колоноскопії використовувати препарати, що містять поліетиленгліколь (Фортранс, Ендофальк) та препарати основі натрію фосфата (ФЛІТ ФОСФО-СОДА), що забезпечують високу ефективність та добру якість підготовки кишківника.

 12. Лікарі, що займаються малоінвазивними ендоскопічними втручаннями (лапароскопією, торакоскопією, артроскопією, нейроскопією, лапароскопічною гінекологією, урологією та ін.) не повинні проходити первинну спеціалізацію по гнучкій (гастроінтестинальній) ендоскопії, а повинні пройти ТУ по своєму вузькому профілю.

 13. Ендоскопічні втручання на жовчевидільних шляхах повинні виконуватись в рентгенопераційній з відповідним обладнанням (цифровий рентген апарат, електрохірургічний блок з можливістю застосування аргоноплазмової коагуляції, відеодуоденоскопічна система, повний набір інструментів та відповідне анестезіологічне забезпечення).

 14. Розробити єдині уніфіковані алгоритми надання ендоскопічної допомоги пацієнтам із сторонніми тілами шлунково-кишкового тракту та видати рекомендації Асоціації.

У вас установлена устаревшая версия браузера

Браузер который вы используете не пригоден для просмотра данного сайта. Пожалуйста установите последнюю версию браузера: