Рекомендации конференции

Резолюція конференції з хірургічного напрямку

1. Створення та функціонування Центрів по наданню допомоги хворим із гострими ШКК у обласних Центрах відповідає сучасним вимогам надання ефективної допомоги при даній патології. Вважати необхідним відкриття подібних Центрів у великих містах України. Доцільно стажування завідуючих відділень хірургії та ендоскопії чи старших ординаторів районних лікарень у Центрах ШКК для вивчення та впровадження досвіду надання кваліфікованої допомоги пацієнтам при різних причинах гострих шлунково-кишкових кровотеч.

2. Визначення та встановлення єдиної на території України термінології виконуваних оперативних втручань при гострих ШКК:

i. а) екстренна операція – виконується на висоті кровотечі чи рецидиву його;

ii. б) термінова операція – виконується на протязі 1-єї доби після спонтанної чи ендоскопічної зупинки кровотечі;

iii. в) відстрочена операція – виконується в межах 3-4-х діб за умови спонтанної чи ендоскопічної зупинки кровотечі.

3. Екстренне оперативне лікування гострокровоточивої виразки шлунку чи пілородуоденальної зони вважати єдиним методом зупинки кровотечі у пацієнтів із продовженням кровотечі з виразки (рецидиву його) після неефективних спроб ендоскопічного гемостазу.

4. Термінова операція виконується у хворих із зупиненою ендоскопічно активною кровотечею (F 1 А) при наявності ускладнюючих факторів: вік більше 60 років, розміри виразкового субстрату більше 2-х см, колапсу в анамнезі, нестійкої гемодинаміки (АТ менше 100 мм рт.ст.), наявність середньої та важкого ступенів крововтрати, наявність важких супутніх захворювань (не очікувати явищ декомпенсації серцево-легеневих захворювань).

5. Відстрочена операція при виразках пілородуоденальної зони виконується хворим, які мають тривалий виразковий анамнез, неодноразово проходили курси сучасної противиразкової терапії чи мають явища стенозу виходу із шлунку. Відстрочена операція при виразках шлунку виконується пацієнтам старше 60 років та при наявності виразкового субстрату більше 1,5 см в діаметрі.

6. При наявності ШКК невстановленого генезу та при неможливості екстреного виконання ФГДС, в консервативному лікування гострих ШКК віддавати перевагу препарату “Октріотид”.

7. При консервативному лікуванні виразок шлунку та пілородуоденальної зони дотримуватись принципів, затверджених на Маастріхтському консенсусі (2000 р.) (див. “Сучасна гастроентерологія та гематологія” №2, грудень 2000,ст. 70-71). 

Резолюция конференции по эндоскопии.

1.Лечение больных с ЖКК необходимо проводить в одной клинике, где круглосуточно дежурит специализированная бригада врачей (хирург, эндоскопист, анестезиолог). Если больной с кровотечением вынужденно доставлен в стационар, где отсутствует эндоскопическая служба, осуществляется вызов эндоскопической бригады.

2.Желудочно-кишечное кровотечение (ЖКК) является абсолютным показанием к проведению эндоскопического исследования.

3.Противопоказанием к проведению эндоскопического исследования считать только агональное состояние больного, при нестабильной гемодинамике исследование выполнять после ее стабилизации на фоне инфузионной терапии. Однако, при ее безуспешности у больных с клиническими признаками продолжающегося кровотечения, проводить ЭГДС по жизненным показаниям, как крайнюю меру, для выявления источника кровотечения и его остановки.

4.При ЖКК эндоскопию проводить в первые часы от момента госпитализации.

5.Эндоскопическое исследование проводить без предварительного промывания желудка.

6.В эндоскопической оценке активности кровотечения пользоваться модифицированной классификацией Forrest J.A.H. I. Кровотечение активное: Iа – струйное; Iв – просачивание; Iх – из-под фиксированного сгустка; II. Кровотечение остановившееся: IIа - тромбированный сосуд; IIв - фиксированный сгусток; IIс- мелкие тромбированные сосуды («черные» точки); III. Отсутствует кровотечение: - дефект под фибрином.

7.При продолжающемся кровотечении или наличии стигматы – проводить эндоскопический гемостаз для остановки кровотечения или профилактике его рецидива.

8.Из эндоскопических методик гемостаза предпочтение отдавать – механическим, тепловым, комбинированным.

9.При кровотечении из варикозно-расширенных вен отдавать предпочтение эндоскопическим методам гемостаза (клипирование, лигирование, склеротерапия) перед оперативным лечением.

10.После эндоскопического гемостаза, при консервативном лечении, больные подлежат эндоскопическому мониторингу с повторным проведением эндоскопических мероприятий направленных на профилактику рецидива кровотечения.

У вас установлена устаревшая версия браузера

Браузер который вы используете не пригоден для просмотра данного сайта. Пожалуйста установите последнюю версию браузера: