Рекомендуємо до прочитання

Локалізація розміщення стравохідно-шлункового з’єднання. Задорожній О.М. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13. № 4. 16.

Современные малоинвазивые методы диагностики и лечения неэпителиальных доброкачественных опухолей верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Лурин И.А., Шудрак А.А., Чернев В.Н., и др. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13. № 4. 21.

Порівняльна ефективність сучасних методів діагностики жовчнокам’яної хвороби та її ускладнень. Лурін І.А., Желіба М.Д., Слободяник В.П., та ін. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13. № 4. 40.

Применение видеоторакоскопических резекций легкого в торакальной хирургии - обзор литературы. Шипулин П.П., Кирилюк А.А., Мартынюк В.А., Байдан В.В. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13. № 4. 43.

 

 

Аналіз причин невдачі ендоскопічних транспапілярних втручань у хворих з біліарною патологією. Коломійцев В.І., Дутка Я.Р., Павловський М.П. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13, №3, 10.

 

 

Современная тактика лечения ахалазии пищевода. Грубник В.В., Малиновский А.В. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13, №3, 16.

Современные эндовидеоскопические методики в лечении ахалазии кардии. Лаврик А.С., Тывончук А.С., Згонник А.Ю. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13, №3, 19.

Варианты фундопликации по Ниссену при лапароскопических антирефлюксных операциях: проспективное исследование. Грубник В.В., Малиновский А.В. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13, №3, 19.

Роль цитологічних методів в діагностичному алгоритмі ерозивно-виразкових і неопластичних захворювань шлунка. Гомоляко І.В., Бурий О.М. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13, №3, 22.

Ендоскопічні методи лікування ускладненого перебігу холедохолітіазу. Дзвонковський Т.М., Дзвонковська Т.Т. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13, №3, 24.

Изменение слизистой оболочки желудка у больных с синдромом Меллори-Вейсса. Задорожний А.М., Никишаев В.И. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13, №3, 25.

Безоари травного каналу: ендоскопічні аспекти - огляд літератури та власний досвід. Кімакович В.Й., Савицький Я.М., Тумак І.М., та ін. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13, №3, 27.

Эндоскопическая ориентация в луковице двенадцатиперстной кишки. Никишаев В.И. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13, №3, 31.

Профилактика осложнений после полипэктомии. Никишаев В.И. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13, №3, 32.

Возможности комбинированных малоинвазивных вмешательств при лечении больных с холедохолитиазом. Грубник В.В., Герасимов Д.В., Ткаченко А.И. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13, №3, 34.

Критерії ендоскопічної діагностики і визначення ендоскопічної активності неспецифічного виразкового коліту. Сімонова О.В., Бойко Т.Й. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13, №3, 35.

Особливості колоноскопічної поліпектомії. Шевелюк С.Б., Орлов О.Л., Криворук О.М. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13, №3, 37.

Ранние и поздние осложнения после эндоскопических транспапиллярных вмешательств. Ничитайло М.Е., Огородник П.В., Дейниченко А.Г., Леоненко С.Н. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13, №3, 38.

Спосіб профілактики кровотечі при електроексцизії великих поліпів із органів шлунково-кишкового тракту. Тофан А.В., Шевелюк Н.О., Баранніков К.В., Орлов О.Л. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13, №3, 39.

Ризик реколонізації H. Pylori та рецидиву виразково-ерозивних уражень після ерадикаційної терапії у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. Швидкий Я.Б., Тумак І.М., Кімакович В.Й. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13, №3, 40.

Тактика лечения осложнений после рентгенэндоскопических вмешательств на желчных путях. Тамм Т.И., Даценко Б.М., Крамаренко К.А., та ін. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13, №3, 41.

 

 

Вибір методу малоінвазійного лікування псевдокіст підшлункової залози. Коломійцев В.І., Кушнірук О.І., Перейра С., Павловський М.П. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2009. Vol. 13, №2, 21.

 

 

Применения виртуальных симуляторов в обучении эндохирургов - обзор российского и мирового опыта. Горшков М.Д., Никитенко А.И. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2008. Vol. 12, №4, 30.

 

 

Видеоэндоскопия с увеличением в выявлении отсутствия Helicobacter pylori и изменений подэпителиальных капилляров при наличии Helicobacter pylori - собенности строения подэпителиальных капилляров после проведенной эрадикационной терапии. Никишаев В.И. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2008. Vol. 12, №3, 13.

Фітобезоари шлунка в ендоскопічній практиці. Бурий О.М., Терешкевич І.С., Мошковський Г.Ю., Раздобудько Ю.М. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2008. Vol. 12, №3, 19.

 

 

Діагностично-лікувальна тактика у хворих з механічною жовтяницею, обумовленою пошкодженням та рубцевими стриктурами жовчних протоків. Захараш Ю.М., Скумс А.В., Ничитайло М.Ю. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2008. Vol. 12, №2, 17.

 

 

Першій досвід застосування Sleeve Gastrectomy для лікування морбідного ожиріння. Тивончук О.С., Лаврик А.С., Бурий О.М., та ін. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2008. Vol. 12, №1, 17.

Черный пищевод - острый некроз слизистой оболочки пищевода. Никишаев В.И., Задорожний А.М. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2008. Vol. 12, №1, 21.

 

 

Перший досвід трансанальної ендоскопічної мікрохірургії в Україні. Пироговський В.Ю., Палієнко Р.К., Яцишин М.В., та ін. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №4, 12.

 

 

Первый опыт применения клипатора EZ-CLIP для остановки и профилактики рецидива кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Никишаев В.И. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №4, 24.

Профилактика повторных рецидивов кровотечения у больных с синдромом Меллори-Вейсса. Никишаев В.И., Задорожний А.М. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №4, 32.

25-летний опыт эндоскопического удаления инородных тел из пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Мищенко Н.В., Мищенко Р.Н. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №4, 33.

Диагностика и лечение осложнений после эндоскопической папиллосфинктеротомии. Тамм Т.И., Крамаренко К.А., Непомнящий В.В., Захарчук А.П. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №4, 35.

Сравнительная характеристика эффективности диагностики ранних форм рака желудка фиброволоконными и видеоэндоскопами. Фомин П.Д., Никишаев В.И. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №4, 35.

 

 

Виртуальная хромоэндоскопия: новая технология для повышения качества эндоскопического осмотра. Никишаев В.И. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №3, 12.

Способи електрозварювання живих м'яких тканин та перспективи використання їх в урології (огляд літератури). Головко С.В., Гутверт Р.В. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №3, 21.

Патоморфологічні зміни шлунку при експериментальному застосуванні аргоноплаплазмової коагуляції в якості метода ендоскопічного гемостазу. Бойко В.В. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №3, 27.

Роль нейтрофільних гранулоцитів крові в патогенезі пептичних виразок дванадцятипалої кишки та гастродуоденіту. Гомоляко І.В., Бурий О.М., Дейниченко А.Г., та ін. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №3, 30.

Отдаленные результаты эндоскопического лечения пищевода Барретта. Грубник В.В., Малиновский А.В., Константинова А.И., Грубник А.В. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №3, 32.

Особенности рентген;эндоскопического обследования и лечения пациентов, которым ранее были наложены билиодигнестивные анастомозы. Дронов А.И., Насташенко И.Л., Скомаровский А.А., Любенко Д.Л. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №3, 35.

 

 

Эволюция принципов лечебной тактики при кровоточащих гастродуоденальных язвах. Братусь В.Д., Фомин П.Д., Никишаев В.И. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №1. 22.

Рецидивні дуоденальні виразкові кровотечі: прогнозування і вибір лікувальної тактити. Дзюбановський І.Я., Басистюк І.І. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №1. 23.

Организационные вопросы оказания специализированной помощи больным с острыми кровотечениями в просвет пищеварительного канала. Кондратенко П.Г., Соколов М.В., Смирнов Н.Л. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №1. 24.

Организация специализированной неотложной помощи при острых желудочно-кишечных кровотечениях. Фомин П.Д., Никишаев В.И., Задорожний А.М. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №1. 27.

Особливості ендоскопічної діагностикита мініінвазивних методів лікування кровоточивих флебектазій стравоходу та шлунка. Братусь В.Д., Фомін П.Д., Шепетько Є.М., та ін. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №1. 31.

Опыт эндоскопического гемостаза при кровотечениях из варикозно расширенных вен пищевода. Грубник В.В., Герасимов Д.В. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №1. 32.

Мінімальні рекомендації по ендоскопічній діагностиці та мініінвазивних втручаннях при кровотечах із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту неварикозного генезу. Нікішаєв В.І., Бойко В.В., Головін С.Г., Задорожній О.М. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №1. 34 – 35.

Ретроспективний аналіз ендоскопічної склеротерапії в лікуванні декомпенсованих форм цирозу печінки. Бурий О.М., Котенко О.Г., Калита М.Я., та ін. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №1. 36.

Рациональная тактика лечения больных с кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода и желудка. Никишаев В.И., Головин С.Г. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №1. 37.

 

 

Патофізіологічні зміни, що супроводжують загальну крововтрату (огляд літератури). Бойко В.В., Сушков С.В., Павлов О.О. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №2, 19.

Общие принципы инфузионно;трансфузионной терапии желудочно;кишечных кровотечений. Кондратенко П.Г., Стеценко А.А. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №2, 20.

Рентгенхирургические методы гемостаза в комплексном лечении портальной гипертензии, осложненной профузным кровотечением из флебэктазий пищевода и кардии у больных циррозом печени. Бойко В.В., Сушков С.В., Авдосьев Ю.В., и др. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №2, 22.

Результати лікування пухлинних шлунково-кишкових кровотеч. Братусь В.Д., Фомін П.Д., Шепетько Є.М., та ін. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №2, 23.

Опыт лечения больных с билиодигестивными кровотечениями (синдромом гемобилии). Бойко В.В., Доценко Е.Г., Авдосьев Ю.В. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №2, 27

Порівняльна ефективність різних форм інгібіторів протонної помпи в профілактиці ранніх рецидивів кровотеч із кровоточивих виразок дванадцятипалої кишки. Нікішаєв В.І., Лемко І.І. Укр. ж. малоінвазивної ендоск хір. 2007. Vol. 11, №2. 38 – 39.

 

 

Сравнение эффективности лапароскопической кардиомиотомии и баллонной дилатации в лечении ахалазии пищевода. Грубник В.В., Малиновский А.В., Медведев О.В. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2006, Vol. 10, № 4, 22.

 

 

Современные принципы обучения гастроинтестинальной эндоскопии. Никишаев В.И., Бойко В.В. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір .2006, Vol. 10, № 3, 18.

Патоморфологічні зміни шлунку при експериментальному застосуванні радіочастотної коагуляції в якості метода ендоскопічного гемостазу. Бойко В.В. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2006. Vol. 10, № 3, 23.

 

 

Взгляд на проблему развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Гринцов А.Г., Христуленко А.А., Совпель О.В., и др. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2006. Vol. 10, № 3, 24.

Особенности диагностики и лечения воспалительно;дегенеративных заболеваний пищевода. Грубник В.В., Мельниченко Ю.А., Малиновский А.В. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2006. Vol. 10, № 3, 26.

Ендобіліарне стентування - переваги і недоліки. Дзвонковський Т.М., Ціхонь О.В., Дзвонковська Т.Т. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір.2006. Vol. 10 № 3, 29

Ендоскопічна діагностика і хірургічне лікування гігантського фіброваскулярного поліпа стравоходу. Кімакович В.Й., Шаваров Ю.І., Савицький Я.М., та ін. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2006. Vol. 10 № 3, 34.

Попередні результати рандомізованного дослідження ефективності застосування різних внутрішньовенних форм інгібіторів протонної помпи після ендоскопічного гемостазу при кровоточивих виразках дванадцятипалої кишки. Лемко І.І., Нікішаєв В.І. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2006. Vol. 10 № 3, 36.

Випадки успішної ендоскопічної діагностики неепітеліальних пухлин ускладнених кровотечею, локалізованих за зв'зкою Трейца. Мокрик Ю.М., Мокрик В.Ю., Романчук С.В. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2006. Vol. 10. № 3, 37.

Диагностические ошибки при синдроме Меллори-Вейсса. Никишаев В.И., Задорожний А.М., Запорожан С.Й. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2006. Vol. 10. № 3, 37.

Хромоскопия с конго красным, как метод визуальной неинвазивной диагностики инфицированности слизистой желудка Нelicobacter Pylori. Сычев Ю.А., Чуваков А.Н., Береговенко А.И. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2006. Vol. 10 № 3, 40

Вплив ерадикації Helicobacter pylori на морфологічні характеристики гастриту та ендоскопічну ремісію у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. Спостереження протягом року. Швидкий Я.Б., Вдовиченко В.І., Тумак І.М. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2006. Vol. 10. № 3, 44.

 

 

Современная гастроинтестинальная эндоскопия (интернет;обзор). Калашников Н.А., Чернев В.Н., Гончаров К.А. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2006. Vol. 10. № 1-2, 5.

Анатомо-гистологические аспекты эндоскопической полипэктомии. Бурый А.Н., Гомоляко И.В., Дейниченко А.Г. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2006. Vol. 10. № 1-2, 19.

Эндоскопическая тактика при инородных телах верхних отделов желудочно;кишечного тракта (огляд літератури). Никишаев В.И., Задорожний А.М. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2006. Vol. 10 № 1-2, 40.

 

 

Экспериментальное исследование эффективности различных методов эндоскопического гемостаза. Никишаев В.И., Гичка С.Г., Бойко В.В. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2005 Vol. 9. № 1-2, 6.

Первый опыт эндоскопического лечения пищевода Барретта. Грубник В.В., Ильяшенко В.В., Грубник А.В., Мельниченко Ю.А. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2005. Vol. 9. № 1-2, 12.

 

 

Особливості проведення ургентних ЕРХПҐ та ендоскопічних ретроградних втручань на біліарній системі. Коломійцев В.І. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2005. Vol. 9. № 1-2, 15.

Дезінфікуючі та миючі засоби які застосовуються для обробки ендоскопів та інструментів до них. Нікішаєв В.І., Морозова Н.С., Лемко І.І. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2005. Vol. 9. № 1-2, 21.

Обработка эндоскопов в лечебном учреждении: проблемы и решения. Чистякова А.Ю., Маркова Ю.Н. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2005 Vol. 9 № 1-2, 26.

Прогрессивные технологии в основе безупречной чистоты. Филиппская О.А. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2005. Vol. 9. № 1-2, 32.

 

 

Проблеми та перспективи розвитку скритих ресурсів в організації надання спеціалізованої амбулаторної хірургічної допомоги в україні та за кордоном. Андрієнко М.М. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2004. Vol. 8. № 4, 19.

Сучасні біопсійні методи в пульмонології (огляд літератури). Калабуха І.А., Сімонов С.С., Крамаренко Ю.С., Сафонов В.Є. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2004. Vol. 8. № 4, 24.

 

 

Малоінвазивне лікування рецидивних неспецифічних повних екстрасфінктерних нориць прямої кишки. Лурін І.А., Замковий А.Д., Шудрак А.А., та ін. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2004 .Vol. 8. № 3, 6.

Перший клінічний досвід використання радіочастотної коагуляції в ендоскопічному гемостазі та профілактиці кровотеч із верхніх відділів шлунково-кишкового тракта. Нікішаєв В.І., Бойко В.В., Лемко І.І. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2004 .Vol. 8. № 3, 8.

Показання до ендоскопічних ретроградних втручань на дуоденальному сосочку і біліарній системі та їх обсяг у хворих на гострий біліарний панкреатит. Коломійцев В.І. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2004. Vol. 8. № 3, 18.

 

 

Емболізація лівої шлункової вени в лікуванні та профілактиці кровотеч з варикозно розширених вен стравоходу. Русин В.І., Буцко Є.С., Переста Ю.Ю., та ін. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2004 .Vol. 8. № 2, 11.

 

 

Значення ендоскопічного дренування в комплексному мініінвазивному лікуванні псевдокіст підшлункової залози. Коломійцев В.І. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2004. Vol. 8. № 1, 9.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Никишаев В.И., Головин С.Г., Лемко И.И. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2004. Vol. 8. № 1, 20.

 

 

Хромоскопия в эндоскопии пищеварительного тракта. Никишаев В.И., Музыка С.В. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2003. Vol 7, №3. 3.

Современные подходы к диагностике заболеваний пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: желательная эндоскопическая тактика с точки зрения терапевта. Передерий В.Г., Ткач С.М. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2003. Vol 7, №3. 11.

Стандартизация эндоскопического обследования. Никишаев В.И. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2003. Vol 7, №3. 13.

Аргоно-плазменная коагуляция в эндоскопии верхних отделов пищеварительного тракта. Никишаев В.И., Фомин П.Д., Музыка С.В. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2003. Vol 7, №3. 24.

Эндоскопия в диагностике и лечении кровотечений из язв Дьелафуа. Никишаев В.И., Фомин П.Д., Музыка С.В. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2003. Vol 7, №3. 25 – 26.

Вибір методу малоінвазійного лікування несправжніх кіст підшлункової залози. Павловський М.П., Коломійцев В.І., Переяслов А.А., и др. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2003. Vol. 7, №3. 26.

Возможности эндоскопической и морфологической диагностики сифилиса желудка. Тофан А.В., Бойко Г.С., Галахин К.А., и др. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2003. Vol. 7, №3. 29.

Лечение синдрома Меллори-Вейсса. Фомин П.Д., Никишаев В.И., Музыка С.В. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2003. Vol. 7, №3. 30.

 

 

Применение видеоторакоскопических операций при лечении травматических повреждений груди (обзор литературы). Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2003. Vol. 7. № 2, 11. Шипулин П.П., Мартынюк В.А., Сажиенко В.В.

Блокування селезінкової артерії та портальна гастропатія у хворих на цироз печінки. Русин В.І., Буцко Є.С., Русин А.В., та ін. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2003 Vol. 7 № 2, 16.

 

 

Первый опыт лапароскопических операций при ахалазии пищевода. Грубник В.В., Шипулин П.П., Баязитов Н.Р., и др. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2003 Vol. 7 № 1, 11.

Діагностика та лікування хворих з норицями прямої кишки (огляд літератури). Лурін І.А. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2003 Vol. 7 № 1, 18.

Ендоскопічне кліпування виразок шлунку і дванадцятипалої кишки при триваючій кровотечі. Нікішаєв В.І. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2003. Vol 7, №1. 24.

 

 

Применение лазеров в эндобронхиальной хирургии (обзор литературы). Шипулин П.П., Мартынюк В.А., Агеев С.В., Ткач Ю.Г. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2002. Vol. 6. № 2, 10.

 

 

Технічні особливості та результати застосування лапароскопічної низької передньої резекції прямої кишки у 24 хворих на рак прямої кишки. Кучер М.Д. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2001. Vol. 5. № 2. 4.

Роль эндоскопических лазерных операций в лечении опухолей трахеи и бронхов. Шипулин П.П., Мартынюк В.А., Агеев С.В. Укр. ж. малоінвазивної ендоск. хір. 2001. Vol. 5. № 2, 14.

У вас установлена устаревшая версия браузера

Браузер который вы используете не пригоден для просмотра данного сайта. Пожалуйста установите последнюю версию браузера: