Методические указания об очищении, дезинфекции и стерилизации эндоскопов, а также медицинского инструментария для них (2004)

3.4. Дезінфекція допоміжного обладнання.

 

3.4.1. Дезінфекція допоміжного приладдя (загубники, щітки для очищення каналів, шприці тощо) дезінфікують шляхом занурення у розчині дезінфекційного засобу, дозволеного до використання з цією метою.

 

 3.4.2. Ємності, в яких проводилось очищення протирають ганчір’ям, змоченим дезінфікуючим розчином.

 

 

 

4. Стерилізація ендоскопів та інструментів до них.

 

 

 

4.1. Стерилізація виробів проводиться тільки після попереднього їх очищення за відповідною методикою.

 

 

 

4.2. Методи стерилізації жорстких та гнучких ендоскопів та інструментарію до них.

 

       Стерилізація розчинами стерилізуючих засобів.

 

       Газова стерилізація.

 

       Стерилізація автоклавуванням (парова сте­рилізація).

 

4.3. При проведенні стерилізації усі маніпуляції проводьте в асептичних умовах.

 

4.4. Стерилізація розчинами стерилізуючих засобів.

 

4.4.1. При стерилізації розчинами стерилізуючих засобів всі маніпуляції проводьтє в закритій кришкою ємності згідно режимів для засобу, що використовується.

 

 

 

4.4.2. Канали ендоскопів заповніть стерилізацуючим розчином та занурте в ємність зі стерилянтом.

 

4.4.3. Після закінчення часу стерилізації стерилізуючим розчином, вироби вийміть з засобу та відмийте послідовно у двох стерильних водах згідно методичних вказівок або інструкцій по використанню конкретного засобу. При відсутності даних про час необхідний для відмивання ендоскопів від стерилізуючого розчину – промийте його двічі стерильною водою: металеві частини – по 5 хвилин, а інші – по 10 хвилин. Канали виробів також ретельно промийте за допомогою шприца або електровідсмоктувача.

 

4.4.4. Відмиті від залишків стерилізуючого засобу стерильні вироби розмістіть на стерильному простирадлі, видаливши за допомогою стерильного шприца воду, яка залишилась в каналах. Розмістіть вироби в стерильній ємності. Термін зберігання простерилізованих виробів не більше 3 діб.

 

4.5. Газова стерилізація.

 

 

 

4.5.1. Газовій стерилізації підлягають жорсткі та гнучкі ендоскопи, в інструкціях до яких є дозвіл на проведення газової стерилізації.

 

4.5.2. Стерилізацію жорстких та гнучких ендоскопів окисом етилену необхідно проводити за методикою, вказаною в інструкції газового стерилізатора.

 

4.5.З. У гнучких ендоскопах клапан подання “повітря/вода”, аспіраційний клапан, клапан інструментального каналу та ковпачок дистального кінця зніміть перед стерилізацією.

 

4.5.4. Ковпачок "ЕТО" потрібно надійно прикріпити до вентиляційного роз’єму на боці світловоду та залишити його там на протязі усього процесу сте­рилізації та аерації. Неправильне закріплення ковпачка "ЕТО" буде перешкоджати виділенню повітря з ендоскопа, в результаті чого може розірватися гумова оболонка гнучкої частини ендоскопу.

 

4.5.5. Завжди використовуйте біологічний індикатор та дотримуйтесь інструкцій виробника газового стерилізатора.

 

4.5.6. Усі прилади після стерилізації повинні бути провентильовані для видалення токсичного газу. Точно дотримуйтесь часу аерації, який вказано в інструкції аераційної камери.

 

4.5.7. Зніміть ковпачок “ЕТО” після закінчення газової стерилізації та аерації. Ендоскоп можна використовувати за призначенням.

 

4.6. Автоклавування проводьте згідно з інструкцією виробника автоклаву.

 

Примітки

 

 

 

1. Повторні процедури стерилізації окисом етилену значно зношують прилад. Не проводьте газову стерилізацію окисом етилену без необхідності.

 

2. Автоклавуванню підлягає тільки ендоскопічне допоміжне приладдя та інші деталі, які позначені зеленою кольоровою смугою або словами “Автоклав”.

 

3. Застосування ультразвукового очищувача значно покращує якість очищення та подовжує термін експлуатації інструментів.  

 

 

 

5. Контроль якості очищення та стерилізації.

 

 

 

5.1. Контроль якості очищення.

 

5.1.1. Контролю підлягає 1% водночас оброблених ендоскопів, але не менше ніж один вироб кожного найменування.

 

5.1.2. Самоконтроль у лікувально–профілактичних закладах проводять не рідше одного разу на тиждень під керівництвом медичної сестри ендоскопічного кабінету з реєстрацією у журналі.

 

5.1.3. Контроль якості очищення здійснюють санітарно–епідеміологічні та дезінфекційні станції не рідше ніж один раз на квартал.

 

5.1.4. Для контролю якості очищення використовують азопірамову, амідопіринову проби та іншу офіційно визнану пробу на наявність залишкових кількостей крові, фенолфталеїнову пробу – на наявність залишкових кількостей лужних компонентів мийного засобу.

 

5.1.5. При контролі якості очищення гнучких ендоскопів контролю підлягають інструментальний канал і зовнішня поверхня робочої гнучкої частини.

 

5.1.6. Для контролю якості очищення інструментального каналу в отвір “входу” (місце вступу інструментів до каналу) та “виходу” (місце виходу інструментів з каналу) вводять на неве­лику глибину по ватному джгуту, змоченому реактивом. Джгут залишають в інструментальному каналі на 30–50 сек. і після цього виймають. Зовнішню поверхню робочої частини гнучкого ендоскопа протирають марлевою серветкою, яку змочено реактивом. Розмір серветки – 5x5 см.

 

5.1.7. Контроль якості очищення жорстких ендоскопів проводять шляхом протирання робочої частини марлевою серветкою, змоченою реактивом, або шляхом нанесення на робочу частину 3–4 крапель реактиву за допомогою піпетки.

 

5.1.8. Контроль якості очищення голки ін’єкційної, електрода діатермічного з подачею рідини і катетера змивного проводять таким чином: робочу частину інструменту занурюють у пробірку з реактивом, за допомогою шприцу набирають у внутрішній канал інструмента 0,5–1,0 см реактиву і відразу ж видавлюють його на марлеву серветку або ватний тампон.

 

5.1.9. Контроль якості очищення інших найменувань медичних інструментів до гнучких ендоскопів проводять шляхом протирання робочої частини інструмента марлевою серветкою (розмір серветки – 5x5 см), яку змочено реактивом.

 

5.1.10. Контроль повноти відмивання ендоскопів та комплектуючих частин від миючих засобів виконують за допомогою фенолфталеїнової або іншої офіційно визначеної проби.

 

5.2. Контроль якості дезінфекції.

 

 

 

5.2.1. Контроль якості дезінфекції виконують бактеріологічні лабораторії лікувально–профілактичних установ не менше ніж один раз на місяць, санітарно–епідеміологічних і дезінфекційної станцій – не менше ніж два рази на рік.

 

5.2.2. Контролю якості дезінфекції підлягає 1% виробів медичного призначення (не менш ніж один виріб кожного найменування), які одночасно дезінфікують одним і тим самим методом.

 

5.2.3. Для контролю якості дезінфекції ендоскопів проводять змиви з зовнішньої поверхні робочих частин ендоскопа стерильними ватними тампонами на паличках або стерильними марлевими серветками ( розміром 5x5 см), які змочують стерильним розчином нейтралізатора.

 

5.2.4. При контролі якості дезінфекції каналів ен­доскопа робочий кінець виробу занурюють у пробірку зі стерильним розчином нейтралізатора або зі стерильною питною водою і за допомогою стерильного шприца 1–2 рази промивають канал тим самим розчином.

 

5.2.5. При контролі якості дезінфекції медичних інструментів до гнучких ендоскопів, які мають функціональні канали, робочий кінець інструмента занурюють у пробірку з живильним середовищем і за допомогою стерильного шприца 4–5 разів промивають канал тим самим живильним середовищем.

 

5.2.6. При контролі якості дезінфекції інструментів решти найменувань виконують змиви з робочих частин інструментів стерильними ватними тампонами на паличках або стерильними марлевими серветками (розмір серветки 3x3 см), які змочують стерильним розчином нейтралізатора.

 

5.2.7. Посів та ідентифікацію бактерій здійснюють відповідно до чинних інструктивно–методичних документів МОЗ України.

 

5.3. Контроль стерильності виробів медичного призначення.

 

5.3.1. Контроль стерилізації виконують бактеріологічні лабораторії лікувально–профілактичних закладів – не рідше ніж один разу на місяць, бактеріологічні лабораторії санітарно–епідеміологічних станцій – не рідше ніж два рази на рік.

 

5.3.2. Контролю підлягає 1% ендоскопів (але не менше одного ендоскопу кожного найменування), які одночасно простерилізовані одним і тим самим методом.

 

5.3.3. Контроль стерильності ендоскопів та інструментів, що простерилізовані методом занурення у розчин стерилізуючого засобу, виконують відразу після відмивання ендоскопів.

 

5.3.4. Проби забирають методом змивів з дотриманням правил асептики.

 

5.3.5. При контролі стерильності гнучких ендоскопів робочий кінець гнучкої частини виробу занурю­ють у пробірку з живильним середовищем і за допомогою стерильного шприца чи піпетки 1–2 рази промивають інструментальний канал живильним середовищем.

 

5.3.6. При контролі стерильності жорстких ендоскопів змиви виконують з робочих частин виробу стерильними марлевими серветками (розмір 5x5 см), які зволожують стерильною питною водою. Кожну серветку вміщують в окрему пробірку з живильним середовищем (обов’язково тіогліколеве середовище та середовище Сабуро).

 

5.3.7. Посіви у тіогліколеве середовище витримують у термостаті при температурі 32°С, посіви у середовище Сабуро – при температурі 20–22°С протягом 14 діб. При відсутності росту в усіх пробірках роблять висновок про стерильність виробу.

 

5.3.8. Контроль якості стерилізації ендоскопів та інструментів до них, яку проводять у стерилізаторах (парових, повітряних та газових), здійснюється згідно з паспортами на конкретне обладнання хімічними та бактеріологічними методами, згідно з затвердженими методиками.

 

 

 

6. Заходи перестороги. Перша допомога при отруєнні.

 

 

 

 

 

6.1. Роботи з дезінфекції, очищення та стерилізації ендоскопів і медичних інструментів до гнучких ендоскопів потрібно виконувати у приміщеннях, які обладнані припливно–витяжною вентиляцією з урахуванням вимог по дотриманню правил асептики.

 

6.2. Роботи, що пов'язані з приготуванням і застосуванням робочих розчинів дезінфекційних засобів та засобів для очищення, потрібно виконувати з дотриманням заходів особистої безпеки, які забезпечують захист органів дихання, шкіри та очей та регламентовані методичними вказівками по застосуванню кожного засобу.

 

6.3. Забороняється палити, приймати їжу, пити під час проведення робіт з дезінфекції і очищення ендоскопів та медичних інструментів до гнучких ендоскопів. Після закінчення роботи обличчя і руки потрібно вимити водою з милом.

 

6.4. Забороняється застосовувати легкозаймисті речовини поблизу джерел відкритого вогню та тепла.

 

6.5. При випадковому попаданні дезінфекційних засобів та засобів для очищення в очі, потрібно промити їх проточною водою на протязі 10–15 хв. і звернутися за допомогою до лікаря.

 

6.6. При випадковому надходженні дезінфекційних засобів та засобів для очищення у шлунок, потрібно промити шлунок водою (випити декілька склянок води) і звернутися за допомогою до лікаря.

 

6.7. При випадковому потраплянні дезінфекційних засобів та засобів для очищення на шкіру, потрібно промити шкіряні покрови проточною водою.

 

6.8. При ураженні дихальних шляхів потрібно вивести постраждалого на свіже повітря або в приміщення, що добре вентилюється, забезпечити спокій, тепло, звільнити від тісного одягу. Рекомендується випити молоко.  

 

 

 

Перелік інструктивно–методичних та інших документів, які було застосовано при розробці даних методичних вказівок:

 

1. Паспорти на ендоскопи.

 

2. Методические указания по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения. – № 28–6/13. – 08.06.1982 г. МЗ СССР.

 

3. ОСТ 42–21–2–85 “Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы”.

 

4. Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам. – № 28/3. – 09.02.88 г. МЗ СССР.

 

5. Методические указания “Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива Азопирам”. – № 28–6/13. – 26.05.1988 г. МЗ СССР.

 

6. Приказ МЗ СССР № 691 28.12.1989 г. “О профилактике внутрибольничной инфекции в акушерских стаціонарах”.

 

7. Методические рекомендации по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов. – № 15–6/33 17.07.90 г. МЗ СССР.

 

8. Інструкція для медичного застосування препарату Бодедекс® форте (Bodedex® forte). – № 125. – 30.03.01 р. МЗ України.

 

9. Методические указания по применению “Биомоя” для целей предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения. – № 0033–95 27.10.95 г. МЗ Украины.

 

10. Инструкция по применению препарата Факел–3 для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения. – 27.10.1995 г. МЗ Украины.

 

11. Методические указания по применению Бланизола для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения. – № 544. – 01.07.97 г. МЗ Украины.

 

12. Приказ МЗ СССР № 720 от 31.07.1978 г. “Об улучшении медицинской помощи больным с гнойными хирургическими заболеваниями и усилений мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией”.

 

13. Бідний В.Г., Тофан А.В., Нікішаєв В.І., Бурий О.М., І.М., Моровоза Н.С., Ященко М.П., Зарицький А.М., Гудзь О.В., Макомела Р.М., Загородній В.В., Козлова І.А., Колос Л.А. Тимчасови методичні вказівки по очищенню, дезінфекції та стерилізації ендоскопів, а також інструменів до них // Київ, 1998. – 14с.

 

14. Alvarado CJ, Reichelderfer M. AP1C guidelines for infection prevention and control in flexible endoscopy // Am J Infect Control. – 2000. –Vol. 28. – P. 138–155.

 

15. Chanzy B., Due–Bin D L, Rousset B., et al. Effectiveness of a manual disinfection procedure m eliminating hepatitis C virus from experimentally contaminated endoscopes // Gastrosntest. Endosc –1999. – Vol. 50. – P.147–151.

 

16. Circulaire relative aux modalites de desinfection des endo­scopes dans les lieux de soms DGS/DH 236. Pans Mmistere du Travail et de la Protection Sociale Repubhque Francaise, April 2, 1996.

 

17. Cleaning and disinfection of equipment for gastrointestinal endoscopy. Report of a Working Party of the British Society of Gastroenterology Endoscopy Committee // GUT. – 1998. – Vol.42. – P.585–593.

 

18. Infection control during gastrointestinal endoscopy (Replace with header image). ASGE Publication Number 1033 Printed December 1998.

 

19. Infection Control During Gastrointestinal Endoscopy. Guidelines for Clinical Application Gastrointestinal Endoscopy. – 1999. – Vol.49, №6. – P.836–841.

 

20. Martin MA, Reichelderfer M. APIC guideline for infection prevention and control m flexible endoscopy // Am J Infect Control. – 1994. –  Vol.22. –  Р. 19 – 38.

 

21. Nelson D.B., Barkun A N, Block K P, et al. Transmission of infection by gastromtestional endoscopy May 2001. Technology Committee // Gastromtest Endosc. – 2001. – Vol.54, №6. –  P.824–828.

 

22. Rutala WA, Weber DJ. Creutzfeld–Jakob disease: recommen­dations for disinfection and sterilization // Clm InfDis. – 2001. –  Vol 32. –  P. 1348–1356.

 

23. Rutala WA. APIC guideline for selection and use of disinfec­tants // Am J Infect Control. – 1996. – Vol.24. –  Р. 313–42.

 

24. Wilkmson M, Simmons N, Bramble M, et al. Report of the working party of the endoscopy committee of the British Society of Gastroenterology on the reuse of endoscopic accessories // Gut. –1998. –Vol 42. – P. 304–306.

 

25. World Health Organization. WHO infection control guidelines for transmissible spongiform encephalopathies. WHO Infection Control Guidelines for Transmissible Spongiform. Report of a WHO Consultation, Geneva, Switzerland, 23–26 March 1999 Publication WHO/CDS/CSR/APH/2000 3 Geneva, Switzerland. www.whoint/emc–documents/tse/whocdscsraph2003c html

 

26. Multi–society guideline for reprocessing flexible gastrointestinal endoscopes // Gastrosntest. Endosc. – 2003/ – Vol. 58. –  №.1. – Р. 1–8.

У вас установлена устаревшая версия браузера

Браузер который вы используете не пригоден для просмотра данного сайта. Пожалуйста установите последнюю версию браузера: