Предварительная программа X Симпозиума "Современная диагностическая и лечебная эндоскопия"

Попередня програма (станом на 17.07.2018р.)

Регламент доповіді – 12 хв., 3 хв. – питання та обговорення.

13 вересня

1100 – 1110 УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ.

1110 – 1230 І ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

Головуючі: Бурий О.М., Савицький Я.М., Тумак І.М.

1110–1140 Іванців В.А. “Європейскі настанови з гастроінтестинальної ендоскопії в педіатрії”. м. Львів.

1140–1155 Тумак І.М. Римські критерії IV і синдром подразненої кишки: нові дефініції і лікувальні підходи. м. Львів.

1155–1210 Бурий О.М., Терешкевич І.С., Щербина С.І. Ендоскопічна ультрасонографія в діагностиці та лікуванні кістозної дуоденальної дистрофії. м. Київ.

1210–1225 Зацаринний Р.А, Атаманський І.М., Корольов А.Е., Шарапов О.В., Бочарова О.М., Диховична Н.Ю., Спаcький С.М. Анестезіологічне забезпечення ендоскопічних втручань на шлунково-кишковому тракті. м. Київ.

1225–1240 Бойко В.В., Грома В.Г., Євтушенко Д.О., Грома Є.В. Синдром Бурхаве. Нові підходи до діагностики і лікування. м. Харків.

1240–1255 Коломійцев В.І., Чикайло Т.А., Ліщук Б.Ф. Ендоскопічні транспапілярні втручання у лікуванні хворих з гнійним холангітом з огляду на Токійські рекомендації (TG18). м. Львів.

 

1300–1400 – ОБІД1400–1545 ІІ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

Головуючі: Нікішаєв В.І., Тумак І.М., Грома В.Г.

1400–1415 Грома В.Г., Саріан І.В., Моісеєнко А.С., Грома Є.В. Роль і місце ендоскопії в лікуванні триваючих кровотеч з варикозно-розширених вен стравоходу і шлунка. м. Харків.

1415–1430 Коломоєць І.В., Вороняк Д.І., Трембач Л.О. Ендоскопічне лігування варикозно розширених вен стравоходу у дітей. м. Київ.

1430–1445 Бойко В.В., Грома В.Г., Саріан І.В., Грома Є.В. Пінна інтравазальна склеротерапія варикозно-розширених вен стравоходу і шлунка у хворих з цирозом печінки (п’ятирічний досвід). м. Харків.

1445–1500 Опарін С.О., Фелиштинський Я.П., Сорокін Б.В, Пироговський В.Ю., Дядик О.А., Племяник С.В., Луценко Д.В. Експериментальне обгрунтування та перший клінічний досвід зі застосуванням зварювальних технологій для ендоскопічної зупинки  шлунково-кишкових кровотеч. м. Київ.

1500–1515 Ступницький А.І., Артюшенко М.Є., Кочеркевич О.Н., Гула Г.В., Патій А.Р., Ковалишин Н.Б., Вох В.С. Ендоскопічне видалення


колоректальних новоутворів великого розміру (≥ 20 мм) – наш досвід. м. Львів.

1515–1550 Нікішаєв В.І. Ендоскопія оперованого шлунку. м. Київ.

 

1550–1610 ПЕРЕРВА. Огляд виставки.

 

1610 – 1755 ІІІ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Модератори: Бурий О.М., Дзвонковський Т.М., Савицький Я.М.

1610–1625 Коломоєць І.В., Трембач Л.О., Вороняк Д.І., Семенів С.Я. Ендоскопія, як вирішальний метод, у випадках запізнілої діагностики мембранозної форми атрезії дванадцятипалої кишки у дітей. м. Київ.

1625–1640 Пироговський В.Ю., Фелештинський Я.П., Плем’яник С.В., Миляновська А.О., Снісаревський П.П., Гречана У.І. Комплексний підхід до ранньої діагностики хвороби Крона. м. Київ.

1640–1655 Кіосов О.М., Гулевський С.М., Любомирський А.О., Вакуленко В.В Rendezvous (антеградно-ретроградна) колоноскопія, як новий метод лікування післяопераційних стенозів кишкового анастомозу. м. Запоріжжя.

1655–1710 Ганжий В.В., Новохатний П.В. Работа эндоскопической службы областного центра желудочно-кишечных кровотечений. г. Запорожье.

1710–1725 Пироговський В.Ю., Плем’яник С.В., Мельник Д.В., Гречана У.І. Застосування добової рН-імпеданс метрії в діагностиці ГЕРХ. м. Київ.

1725–1740 Грома В.Г., Евтушенко Д.А., Моисенко А.С., Вдовченко А.Е., Грома Е.В. Эндоскопическая диагностика и коррекция ранних и поздних осложнений у больных с артифициальным желудком. г. Харьков.

1740–1755 Кутняк В.М. Нові можливості ендоскопічних відеосистем OLYMPUS в гастро-інтестинального і бронхо-пульмональной ендоскопії. м. Київ.

1800 Засідання правління та голів відокремлених підрозділів ГО “ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕНДОСКОПІСТІВ”.

 

1900–2000 – ВЕЧЕРЯ

 

14 вересня

 

800–900 – СНІДАНОК

 

930 – 1100 ІV ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Головуючі: Литвиненко О.М., Огородник П.В., Коломійцев В.І.

930–945 Огородник П.В., Литвиненко О.М., Дейниченко А.Г., Єрмак Н.А., Момот О.Д. Ендоскопічні транспапілярні втручання при хронічному панкреатиті. м. Київ.

945–1000 Кондратюк В.А., Фуркало С.Н., Власенко Е.А., Хасянова И.В., Гиндич П.А. Эндоваскулярная диагностика и лечение вирсунгоррагии. м. Київ.

1000–1015 Дейниченко А.Г., Єрмак Н.А. Ендоскопічна механічна літотрипсія та балонна макродилятація загальної жовчної протоки в лікуванні складних форм холедохолітіазу. м. Київ.

1015–1030 Вовк В.А., Бойко Л.О., Шадрін О.В., Вовк А.В. Лікування ускладнень після ендоскопічних транспапілярних втручань на жовчовивідних шляхах. м. Харків.

1030–1045 Огородник П.В., Дейниченко А.Г., Єрмак Н.А. Застосування нітінолових ендобіліарних стентів при пухлинах гепатопанкреатобіліарної зони. м. Київ.

1045–1100 Ничитайло М.Ю., Кондратюк О.П, Хілько Ю.О., Лукеча І.І., Кондратюк В.А., Масюк Ю.І., Юсупов Т.А. Динаміка показників гепатодепресивного синдрому у хворих з механічною жовтяницею пухлинного ґенезу після ендоскопічної і лапароскопічної паліативної декомпресії загальної жочної протоки. м. Київ.

 

1100–1115 ПЕРЕРВА1115 – 1300 ІV ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Головуючі: Огородник П.В., Литвиненко О.М., Коломійцев В.І.

1115–1130 Ярешко В.Г., Михеев Ю.А., Стешенко А.А., Криворучко И.В., Кичангина Т.Н. Эндоскопическая цистодуоденостомия у пациента с кистозно-дегенеративным хроническим панкреатитом, осложненным механической желтухой. м. Запоріжжя.

1130–1145 Усенко О.Ю., Сидюк А.В., Сидюк О.Є., Клімас А.С., Савенко Г.Ю. Застосування мініінвазивних втручань при доброякісних та злоякісних захворюваннях стравоходу. м. Київ.

1145–1200 Власенко О.А. Баріатрична артеріальна емболізація як малоінвазивний метод зниження ваги у хворих на морбідного ожиріння. м. Київ.

1200–1215 Литвиненко О.М., Лукеча І.І. Назарко Л.Р., Хілько Ю.О. Лапароскопічна інтраабдомінальна аллопластика в лікуванні дефектів передньої черевної стінки. м. Київ.

1215–1230 Коршак О.О., Мошківський Г.Ю., Трачук В.І., Камінін І.В., Костилєв М.В., Корольов А.Е. Відкрита та черезшкірна радіочастотна абляція новоутворень печінки під ультразвуковим контролем. м. Київ.

1230–1245 Москаленко В.В., Тивончук О.С. Вплив лапароскопічного міні шунтування шлунку на вуглеводний обмін. м. Київ.

1245–1300 Шудрак А.А., Колеснік О.О., Безносенко А.П., Звірич В.В. Лапароскопічний оперативний доступ в хірургічному лікуванні раку прямої кишки. м. Київ.

 

1300–1400 – ОБІД

І410 ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ.

ЗАКРИТТЯ СИМПОЗІУМУ

 

1900 Дружня вечеря


 

У вас установлена устаревшая версия браузера

Браузер который вы используете не пригоден для просмотра данного сайта. Пожалуйста установите последнюю версию браузера: